CloudCare

Lokalt forankret AWS-support. Global rækkevidde, tryghed og effektiv ticket-handling

Med CloudCare er vores kunder sikret et solidt grundlag for at benytte AWS Cloud Services i miljøer til drift, udvikling og test.

Vores supportløsning understøtter til enhver tid kundernes forretningsløsninger med automatiseret self-healing Infrastruktur (IaaS) og platform (PaaS). Dermed kan kunderne fokusere på udvikling af egen forretning og de tilhørende løsninger.

Vi har etableret en digital portal hvor flow, dokumentation og eskalationsveje er beskrevet og bliver vedligeholdt. Denne benytter vi til at håndtere incidents og requests i en struktureret proces efter Track&Trace princippet. Det vil sige, der er fuld transparens på forløbet i vores ticket-behandling.

På portalen kan proceduren for de registrerede tickets blive fulgt. Desuden er der statistik for performance i forhold til, hvordan vi overholder tidsfrister, eskalerer, åbner og lukker incidents samt andre relevante informationer.

Vores team supporter både på infrastruktur, platform og AWS Services. Dermed garanterer vores Cloudcare service-koncept kunderne tryghed for, at deres infrastruktur og platform fungerer optimalt.

 

Integration af support

CloudCare er etableret som en selvstændig support-platform, vores kunder kan integrere til via egne support-løsninger.

Via platformen yder vi 24×7 Ticket Handling til alle vores kunder på tværs af deres AWS-accounts. Vores support svarer minimum til Standard AWS Business Support, som dog er et separat tilkøb til hver AWS-account.

Ved support af særligt kritiske situationer kan vi tilkoble Enterprise Ticket Handling. Desuden tilbyder vi efter nærmere aftale on-site og off-site support i Hypercare perioder.

Hurtigt og effektivt

Fordelen ved at indgå en Cloudcare med CloudPartners er først og fremmest en support-partner, som er tæt på virksomhed AWS-løsning og samtidig opbygger et dybere kendskab til virksomhedens behov.

Desuden har CloudPartners indgående kendskab til både AWS-teknologier og organisation og kan derfor navigere hurtigt og effektivt frem til de personer, som kan håndtere de forskellige tickets hurtigst og mest effektivt.

Få et agilt, fleksibelt, kompetent og ikke mindst lokalt supportteam – med global rækkevidde 24x7x365.

Kontakt vores CloudCare support-team for at høre mere om dansk support på jeres AWS-løsning.